Privacy bescherming

Privacy bescherming

 

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Om die reden houden wij ons strikt aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en van de Duitse wet op bescherming persoonsgegevens. De onderstaande informatie over gegevensbescherming heeft ten doel u een overzicht te bieden van de verwerking van uw persoonsgegevens en u te informeren over uw rechten en over de bepalingen inzake gegevensbescherming. We willen graag dat u zich op loberon.be veilig en prettig voelt.

1. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Contractuele regeling overeenkomstig art. 6, lid 1, sub b AVG
Wij verwerken de persoonsgegevens die vrijwillig aan ons zijn verstrekt (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres) overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b AVG voor de contractuele verwerking van orders, voor het openen van een account of in het kader van precontractuele maatregelen.

1.2 Gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG
Op grond van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG verwerken wij de benodigde gegevens voor de volgende doeleinden:

- Voordat wij de voor uw aankoop beschikbare betaalmethoden tonen, voeren wij een geautomatiseerde kredietwaardigheidscontrole (inclusief Identity Check) uit om fraude te voorkomen op basis van de tot nu toe verzamelde aankoopgegevens, betalingsgegevens en kredietwaardigheidsgegevens. Bij een negatieve kredietwaardigheid kunnen wij u helaas alleen veilige betaalmethoden aanbieden. Als u de betaalmethode 'kopen op rekening' hebt gekozen, kunnen we uw gegevens (naam, adres en evt. geboortedatum) voor kredietwaardigheidscontrole en om informatie te verkrijgen over het risico op wanbetaling op basis van wiskundig-statistische procedures waarbij adresgegevens worden gebruikt en ter verificatie van uw adres (controle op leverbaarheid) doorgeven aan Infoscore Consumer Data GmbH, aan Experian company, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, aan CRIF GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 München en evt. aan WID Wirtschafts-Informations-Dienst GmbH, Woogstr. 36a, 60431 Frankfurt. De wettelijke basis voor deze gegevensoverdracht is artikel 6, lid 1, onder b en artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. De overdracht op basis van deze bepalingen mag alleen plaatsvinden als dit nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of van derden te behartigen en wanneer de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die vraagt om de bescherming van de persoonsgegevens, niet zwaarder wegen. Uitgebreidere informatie over ICD en CRIF in de zin van artikel 14 van de AVG, d.w.z. informatie over het zakelijke doel, de gegevensopslag, de ontvangers van de gegevens, het recht op zelfbeschikking, het recht op verwijdering of correctie enz. kunt u vinden via de volgende link https://www.experian.de/infoblatt en https://www.crif.de/en/privacy.

- De adres- en ordergegevens verwerken wij voor eigen reclamedoeleinden, markt- en opinieonderzoek en voor promotieacties van onze partnerbedrijven uit verschillende sectoren (liefdadigheidsinstellingen, financiële dienstverleners, etc.). Hierbij kennen we een promotiescore toe voor de op interesse gebaseerde promoties. Vanzelfsprekend kunt u het gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden/scores of voor markt- en opinieonderzoek te allen tijde stopzetten. Dit kunt u doen door een kort bericht te verzenden naar LOBERON GmbH. Contact: LOBERON Klantenservice, Postbus 71, 3980 CB Bunnik of een e-mail te versturen naar privacy@loberon.nl.

2. Nieuwsbrieven

De persoonsgegevens die u bij aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekt en die met uw toestemming overeenkomstig art. 6 , lid 1, sub a AVG en § 7 lid 2 onder 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie ten behoeve van de nieuwsbrief worden gebruikt, dienen voor het versturen van de nieuwsbrief, het verwerken van uw aanvragen en voor de gepersonaliseerde websiteanalyse, met inbegrip van gerichte productaanbevelingen van LOBERON GmbH op basis van een gerechtvaardigde interesse overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG. Hierbij wordt de bij de nieuwsbrief en bij het bezoek van de websites opgeroepen informatie samengevoegd aan een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel om u gepersonaliseerde aanbiedingen of aanbevelingen voor aanbiedingen van partners te kunnen doen. De toestemming voor ontvangst van de nieuwsbrief en verwerking en gebruik van gegevens voor het opstellen van gebruikersprofielen kunt u te allen tijde intrekken via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Indien wij uw e-mailadres naar aanleiding van een order hebben verkregen en u er geen bezwaar tegen heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor regelmatig via e-mail aanbiedingen te sturen over producten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met de al gekochte producten. U kunt via de afmeldlink in de reclamemail te allen tijde het gebruik van uw e-mailadres stopzetten. .

3. Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren uw gegevens net zolang als vereist voor de betreffende verwerkingsdoeleinden (zoals contractafhandeling, garantie en reclamedoeleinden) en voor het nakomen van de handels- en belastingrechtelijke bewaarplichten overeenkomstig art. 6, lid 1, sub c AVG en § 257 lid 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel en § 147 lid 2 van de Duitse belastingverordening.

4. Doorgifte gegevens in derde landen

De verwerking van de gegevens vindt hoofdzakelijk in Duitsland of andere EU-lidstaten plaats. Voor zover verwerking in derde landen in bepaalde gevallen wordt voorzien, vindt deze verwerking enkel plaats wanneer in het derde land door de EU-commissie overeenkomstig artikel 45 AVG een passend beschermingsniveau is vastgesteld of op basis van modelcontractbepalingen van de EU.

5. Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming is LOBERON GmbH. Contact: LOBERON Klantenservice, Postbus 71, 3980 CB Bunnik, e-mailadres privacy@loberon.nl, vertegenwoordigd door de directeur Dr. Christian Bühring.

6. Recht van inzage en recht van bezwaar

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht gratis de over u opgeslagen gegevens in te zien alsmede het recht op rectificeren, wissen, beperken van de verwerking en maken van bezwaar tegen de over u opgeslagen gegevens. Hiertoe kunt u een bericht verzenden naar LOBERON GmbH, Contact: LOBERON Klantenservice, Postbus 71, 3980 CB Bunnik of een e-mail te versturen naar klantenservice@loberon.be. Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming kunt u via privacy@loberon.nl bereiken. Daarnaast heeft u het recht van bezwaar betreffende gegevensbescherming bij de voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit.

7. Gegevensbeveiliging

Wij beschermen de privacy van gebruikers van onze website en de hieraan gekoppelde systemen via technische en organisatorische maatregelen. Voor het waarborgen van een veilige overdracht van persoonsgegevens maken we gebruik van versleuteling middels TSL 1.2 (als onderliggende versleutelingsmethode wordt gebruikgemaakt van RSA-2048 voor de public key-infrastructuur). Deze methode wordt in het gehele wereldwijde web met succes toegepast. Alle persoonsgegevens (naam, adres, betaalgegevens, etc.) worden hiermee versleuteld en veilig via internet overgedragen. U erkent aan het symbool (gesloten hangslot) in de vensterbalk van uw browser dat u zich in een beveiligde omgeving bevindt.

8. Informatie over uw recht van bezwaar volgens artikel 21 DS-GVO

U heeft het recht om op elk moment, vanwege redenen die het gevolg zijn van uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, verkregen op grond van artikel 6 lid 1 sub f DS-GVO. Bovendien heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

9. Logbestandgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt onze provider automatisch informatie naar onze website en slaat deze tijdelijk op in logbestanden. Dit zijn:

• Browsertype en browserversie
• Gebruikte besturingssysteem
• Referrer URL
• Hostnaam van de gebruikte computer
• Tijdstip van het serververzoek
• IP-adres

De gegevens worden gebruikt om een vlotte verbinding tot stand te brengen en voor systeembeveiliging en voor administratieve doeleinden op basis van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f AVG opgeslagen. Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen of om conclusies over uw persoon te trekken, wordt niet gemaakt. De gegevens worden over het algemeen na 7 dagen verwijderd.

10. Gebruik van cookies

10. 1. Algemene informatie

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er informatie op uw browser opgeslagen in de vorm van een cookie (kleine tekstbestandjes). Hierin wordt informatie opgeslagen over uw gebruik van de website (identificatie-ID, datum van bezoek, enz.). Met het gebruik van cookies maken wij het gebruik van ons online-aanbod voor u gemakkelijker door verschillende servicefuncties (zoals herkenning van eerdere bezoeken) en kunnen wij het internetaanbod zo beter op uw behoeften afstemmen. Daarnaast gebruiken wij, met uw toestemming, cookies van derde aanbieders voor analyse- en retargetingdoeleinden om onze website te optimaliseren en voor op interesses gebaseerde marketingdoeleinden. Het opgeslagen surfgedrag wordt met behulp van een algoritme geanalyseerd, zodat vervolgens gerichte, op interesses gebaseerde productaanbevelingen kunnen worden getoond in de vorm van reclamebanners of advertenties op websites van derden.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen en bestaande cookies verwijderen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De helpfunctie van de meeste browsers legt uit hoe u deze instellingen kunt aanpassen. Indien u echter geen cookies accepteert, kan dit de servicefuncties van het internetaanbod belemmeren. Wij raden u daarom aan de cookie-functie ingeschakeld te laten.

Voor uitgebreide informatie over hoe dit op verschillende browsers moet, kunt u terecht op de volgende websites: youronlinechoices, Network Advertising Initiative en/of Digital Advertising Alliance. U vindt er ook informatie over hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen en algemene informatie over cookies.

10. 2. Cookie-toestemming

Om u een optimale website-ervaring te bieden, worden cookies, pixels en webbakens gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Technisch noodzakelijk/essentieel: traceertechnologieën worden gebruikt om de basisfuncties van onze website te garanderen (bv. winkelmandje, klantenaccount, enz.). Zij zorgen ervoor dat onze online winkel naar behoren functioneert.
  • Functioneel: deze technologieën stellen ons in staat het gebruik van de website te analyseren om de prestaties te meten en te verbeteren.
  • Marketing: wij gebruiken deze technologie om advertenties weer te geven die relevant zijn voor uw interesses.

Door op de button "Instellingen wijzigen" te klikken, kunt u de gebruikte derde aanbieders en webdienstverleners bekijken en uw voorkeursinstellingen selecteren. Daarnaast worden de gebruikte technologieën, de doeleinden van de verwerking, de verzamelde gegevens, de rechtsgrondslag, de ontvangers van de gegevens, de opslagperiode, de doorgifte aan derde landen, de informatie over herroeping en de gegevensbeschermingsverklaringen van de verwerker vermeld.

Cookies voor marketingdoeleinden en webanalyses worden alleen uitgevoerd met uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a AVG. Door op "Accepteren" te klikken in de cookie toestemmingsbanner op de website, bevestigt u dat Loberon dergelijke technologieën mag gebruiken. Uw toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken. U kunt uw instellingen voor herroeping en toestemming bekijken door op "Instellingen" te klikken en ze dienovereenkomstig aanpassen.

Cookies die technisch noodzakelijk zijn voor de levering van de webdienst (bv. voor de weergave van het winkelmandje) kunnen niet worden geweigerd op grond van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), AVG.

11. Social Plugins

De plugins bevinden zich als klikbare knoppen op onze productpagina en zijn in beginsel gedeactiveerd. Door op de betreffende knop te klikken komt een nieuw venster tevoorschijn waarmee u zich bij de social media-aanbieder kunt aanmelden. In dat geval wordt een cookie op uw computer geplaatst. Wanneer u de knop niet aanklikt of niet bij de aanbieder van social media ingelogd bent zal er geen cookie geplaatst worden op uw computer. Wanneer u gebruiker bent van de betreffende aanbieder van social media en ingelogd bent en op de knop klikt, dan wordt deze informatie van uw profiel aan de betreffende aanbieder van social media doorgegeven. Wanneer u reageert op de plugins, bijvoorbeeld de like-knop van Facebook gebruikt of een reactie plaatst, wordt de overeenkomstige informatie van uw browser direct aan het sociale netwerk doorgegeven en daar opgeslagen. Over doeleinden en omvang van het verzamelen van gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders en hun desbetreffende rechten en de in te zetten mogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u de aanwijzingen over gegevensbescherming van de volgende aanbieders raadplegen:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Google+: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter: http://twitter.com/privacy

Pinterest: http://about.pinterest.com/privacy

Voor de exploitatie van de Facebook-pagina zijn wij en Facebook gezamenlijk verantwoordelijk. We gebruiken daarbij door Facebook beschikbaar gestelde geanonimiseerde statistische gegevens op basis van art. 6 alinea 1 punt f DSGVO voor de analyse van onze Facebook-pagina. Facebook is verantwoordelijk voor het verzamelen en de verwerking van deze gegevens. Meer informatie over het verzamelen en de verwerking van deze gegevens en uw rechten jegens Facebook vindt u in de richtlijnen aangaande gegevensbescherming op onze Facebook-pagina.

12. Google-lettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan weet Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online services. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub. f AVG.

13. Pushberichten

U kunt zich registreren voor zogenaamde pushberichten. Hiervoor gebruiken we het "CleverPush" -programma, dat wordt gehost door CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg ("CleverPush").

Om u te registreren voor de pushberichten, moet u de vraag van uw browser of apparaat bevestigen om de meldingen te ontvangen. Dit proces wordt gedocumenteerd en opgeslagen door CleverPush. Het tijdstip van registratie en een browser- of apparaat-ID worden hiervoor opgeslagen. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt om u de pushberichten te sturen en anderzijds als bewijs van uw registratie. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming en dus artikel 6, lid 1, sub. a AVG. CleverPush evalueert onze pushmeldingen ook statistisch. Hierdoor kan CleverPush herkennen of en wanneer onze pushberichten werden weergegeven en waarop werd geklikt. Dit stelt ons in staat om te bepalen in welke pushberichten de ontvangers geïnteresseerd zijn, om toekomstige berichten af te stemmen op de veronderstelde interesse van alle ontvangers en zo de interesse in ons aanbod te vergroten. Naast de browser- of apparaat-ID slaan we ook het hoofdthema van de pagina waarop de pushberichten zijn geactiveerd op (bijv. zakelijk, sport, etc.). We gebruiken deze informatie ook om pushberichten die vermoedelijk in hun interessegebied liggen, naar desbetreffende abonnees te sturen. De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6, lid 1, sub. f AVG. Een browser- of apparaat-ID wordt alleen aan een specifieke persoon gekoppeld als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, om onszelf te verdedigen tegen claims als dit als bewijs vereist is en vanwege eventuele vervolging bij wetsovertredingen.

U kunt uw toestemming voor de toekomstige opslag en het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor onze pushberichten te allen tijde intrekken. Verder kunt u het hierboven beschreven gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment herroepen op basis van artikel 6, lid 1, sub. f AVG. Trek hiervoor uw toestemming in. U kunt uw toestemming intrekken in de daarvoor bestemde instellingen voor het ontvangen van pushberichten in uw browser. Als u onze pushberichten gebruikt op een desktop-pc met het besturingssysteem "Windows", kunt u zich ook afmelden voor de pushberichten door met de rechtermuisknop te klikken op de desbetreffende pushmeldingen en dan in de weergegeven instellingen.

Uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens worden daarom bewaard zolang het abonnement op onze pushberichten actief is. Het hostproces wordt gedetailleerd uitgelegd onder de volgende link: https://cleverpush.com/faq

12. Vimeo

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Daarmee wordt aan de Vimeo-server gecommuniceerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Vimeo kent ook uw IP-adres, zelfs als u niet bent ingelogd bij Vimeo of geen Vimeo-account heeft. De door Vimeo verzamelde informatie wordt overgedragen aan de Vimeo-server in de VS. Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, kan Vimeo deze informatie gebruiken om uw surfgedrag direct af te stemmen op uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw Vimeo account. Vimeo wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlinediensten. Dit is een gerechtvaardigd belang op basis van art. 6, lid 1, sub f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd conform art. 6, lid 1, sub. a AVG; u kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor meer informatie over de manier waarop Vimeo met gebruikersgegevens omgaat, verwijzen wij u naar het Vimeo privacy beleid op https://vimeo.com/privacy